Մաթեմատիկական խնդիրներ

ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԻ ՄԱՄԻՆ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՈՒՂՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՀԵՏ ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԻ ՄԱՄԻՆ Մաթեմատիկան Դպրոցում   Կրթական Կյանք Աշխատանքը նվիրված է տարրական դասարաններուն նաթեմատիկայի ևհայոց լեզվի նիջև միջառարկայական...
Մաթեմատիկական խնդիրներ
Մաթեմատիկական խնդիրներ

ԽՆԴԻՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

«ԽՆԴԻՐ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵՋ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ. Զ.Ի. Սլեպկան Մաթեմատիկան Դպրոցում Հոգեբանական և մանկավարժական գրականության մեջ «Խնդիր » հասկացության մ իաս նական մ ե կ...
Մաթեմատիկական խնդիրներ

Մաթեմատիկան Դպրոցում

Մաթեմատիկան Դպրոցում ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԻ ՄԱՄԻՆ. Ժ. Դեդոնե «ԽՆԴԻՐ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵՋ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ. Զ.Ի. Սլեպկան ԲԱՑԱՐՁԱԿ ԱՐԺԵՔ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՊԱՐԶԱԳՈՒՅՆ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՈՒՂՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ...
Մաթեմատիկական խնդիրներ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԻ ՄԱՄԻՆ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԻ ՄԱՄԻՆ Ժ. Դեդոնե Մաթեմատիկան Դպրոցում Նախապե ս ես ուզում եմ ճշգրտել , որ կիրառական մաթեմատիկայի բնագավառում իմ ոչ իրազեկության պատճառով այստեղ խոսք կգնա զուտ...
Геометрия в школе

Устройство четырехмерного куба

Устройство четырехмерного куба Глава 2. § 2. Четырехмерное пространство Главная страница Метод координат 9-ый класс. Смотреть оригинал онлайн. Геометрия помогает считать from Garik Yenokyan Текст для быстрого...
Геометрия в школе

Четырехмерное пространство

Четырехмерное пространство Глава 2. § 2. Четырехмерное пространство Главная страница Метод координат 9-ый класс. Смотреть оригинал онлайн. Геометрия помогает считать from Garik Yenokyan Текст для быстрого ознакомления....
Геометрия в школе

Особенности четырехмерного пространства

Особенности четырехмерного пространства Глава 2. § 1. Вступление 4. Особенности четырехмерного пространства Главная страница Метод координат 9-ый класс. Смотреть оригинал онлайн. Геометрия помогает считать from Garik Yenokyan...
Геометрия в школе

Геометрия помогает считать

Геометрия помогает считать Глава 2. § 1. Вступление Главная страница Метод координат 9-ый класс. Смотреть оригинал онлайн. Геометрия помогает считать from Garik Yenokyan Текст для быстрого ознакомления....
МАТЕМАТИКА В ШКОЛЕ

Координатные оси и плоскости

Координатные оси и плоскости Глава 1. § 3. Координаты точки в пространстве Главная страница Метод координат 9-ый класс. Смотреть оригинал онлайн. Метод координат from Garik Yenokyan Текст...
МАТЕМАТИКА В ШКОЛЕ

Координаты точки на плоскости

Координаты точки на плоскости Глава 1. § 2. Координаты точки на плоскости 4. Координатная плоскость Главная страница Метод координат 9-ый класс. Смотреть оригинал онлайн. Метод координат from...
МАТЕМАТИКА В ШКОЛЕ

Координаты точки на прямой

Координаты точки на прямой Глава 1. Главная страница Метод координат 9-ый класс. Смотреть оригинал онлайн. Метод координат from Garik Yenokyan Текст для быстрого ознакомления. Формулы в тексте...
Библиотека учителя

Метод координат

Метод координат 9-ый класс Предисловие Вступление 1. Координаты точки на прямой 1. Числовая ось 2. Абсолютная величина числа 3. Расстояние между двумя точками 2. Координаты точки...
Մաթեմատիկական խնդիրներ

Ուսուցումը 8-րդ դասարանում

Գլուխ 3 Ուսուցումը 8-րդ դասարանում Գլխավոր էջ Երկրաչափության Ուսուցչի ձեռնարկ Ուսումնական նյութի դասաժամային օրինակելի պլանավորում 10. Նման պատկերներ …….. ………………………………………………. 55 11. Եռանկյունների լուծումը ……………………………………………….. 60 12....
Մաթեմատիկական խնդիրներ

Ուսուցումը 7-րդ դասարանում

Գլուխ 2 Ուսուցումը 7-րդ դասարանում Գլխավոր էջ Երկրաչափության Ուսուցչի ձեռնարկ Ուսումնական նյութի դասաժամային օրինսւկսլի պլանավորում .. 34 6. Քառանկյուններ ……………………………………………………… 35 Սովորողներին ներկայացվող հիմնական պահանջները …....
Մաթեմատիկական խնդիրներ

Ուսուցումը 6-րդ դասարանում

Ուսուցումը 6-րդ դասարանում Գլխավոր էջ Երկրաչափության Ուսուցչի ձեռնարկ Ուսումնական նյութի դասաժամային օրինակելի պլանավորու մ 1. Նախնական երկրաչափական տեղեկություններ……………………….. 13 2. Եռանկյուններ……………………………………………………………… 20 3. Զուգահեռ ուղիղներ………………………………………………………. 24...
Մաթեմատիկական խնդիրներ

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

2. ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒ- ԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ Գլխավոր էջ Երկրաչափության Ուսուցչի ձեռնարկ 6-8-րդ դասարանների աշակերտների երկրաչափական գիտելիքները, կարողությունները և հմտությունները պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջներին: Պարտադիր...
Մաթեմատիկական խնդիրներ

Երկրաչափության Ուսուցչի ձեռնարկ

Ուսուցչի ձեռնարկ —  Երկրաչափություն 6-7-8 դասագրքերով դասավանդելու համար Առաջաբան: Երկրաչափության ծրագիրը: 1 Բացատրագիր. ……………………. 3-6 2. Սովորողների երկրաչափական պատրաստվածությանր ներկայացվող պահանջները: 3. Երկրաչափության դասընթացի բովանդակությունը: 4. Ուսումնական նյութի’ ըստ դասագրքերի մոտավոր թեմատիկ պլանավորում...
Մաթեմատիկական խնդիրներ
Учебники для вузов

СТРЕМЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ФУРЬЕ К НУЛЮ

55.2. СТРЕМЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ФУРЬЕ К НУЛЮ Чтобы посмотреть книгу онлайн или скачать в хорошем качестве, откройте страницу КУРС МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. Ниже просто представлен текст для быстрого ознакомления с...
Учебники для вузов

Тригонометрические ряды Фурье

РЯДЫ ФУРЬЕ. ИНТЕГРАЛ ФУРЬЕ. Определение ряда Фурье. Постановка основных задач. Чтобы посмотреть книгу онлайн или скачать в хорошем качестве, откройте страницу КУРС МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. Ниже просто представлен текст...

Статистика


Яндекс.Метрика