дома » 2016 » Ноябрь
Библиотека учителя

Метод координат

Метод координат 9-ый класс Предисловие Вступление 1. Координаты точки на прямой 1. Числовая ось 2. Абсолютная величина числа 3. Расстояние между двумя точками 2. Координаты точки...
Մաթեմատիկական խնդիրներ

Ուսուցումը 8-րդ դասարանում

Գլուխ 3 Ուսուցումը 8-րդ դասարանում Գլխավոր էջ Երկրաչափության Ուսուցչի ձեռնարկ Ուսումնական նյութի դասաժամային օրինակելի պլանավորում 10. Նման պատկերներ …….. ………………………………………………. 55 11. Եռանկյունների լուծումը ……………………………………………….. 60 12....
Մաթեմատիկական խնդիրներ

Ուսուցումը 7-րդ դասարանում

Գլուխ 2 Ուսուցումը 7-րդ դասարանում Գլխավոր էջ Երկրաչափության Ուսուցչի ձեռնարկ Ուսումնական նյութի դասաժամային օրինսւկսլի պլանավորում .. 34 6. Քառանկյուններ ……………………………………………………… 35 Սովորողներին ներկայացվող հիմնական պահանջները …....
Մաթեմատիկական խնդիրներ

Ուսուցումը 6-րդ դասարանում

Ուսուցումը 6-րդ դասարանում Գլխավոր էջ Երկրաչափության Ուսուցչի ձեռնարկ Ուսումնական նյութի դասաժամային օրինակելի պլանավորու մ 1. Նախնական երկրաչափական տեղեկություններ……………………….. 13 2. Եռանկյուններ……………………………………………………………… 20 3. Զուգահեռ ուղիղներ………………………………………………………. 24...
Մաթեմատիկական խնդիրներ

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

2. ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒ- ԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ Գլխավոր էջ Երկրաչափության Ուսուցչի ձեռնարկ 6-8-րդ դասարանների աշակերտների երկրաչափական գիտելիքները, կարողությունները և հմտությունները պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջներին: Պարտադիր...
Մաթեմատիկական խնդիրներ

Երկրաչափության Ուսուցչի ձեռնարկ

Ուսուցչի ձեռնարկ —  Երկրաչափություն 6-7-8 դասագրքերով դասավանդելու համար Առաջաբան: Երկրաչափության ծրագիրը: 1 Բացատրագիր. ……………………. 3-6 2. Սովորողների երկրաչափական պատրաստվածությանր ներկայացվող պահանջները: 3. Երկրաչափության դասընթացի բովանդակությունը: 4. Ուսումնական նյութի’ ըստ դասագրքերի մոտավոր թեմատիկ պլանավորում...
Մաթեմատիկական խնդիրներ
Учебники для вузов

СТРЕМЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ФУРЬЕ К НУЛЮ

55.2. СТРЕМЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ФУРЬЕ К НУЛЮ Чтобы посмотреть книгу онлайн или скачать в хорошем качестве, откройте страницу КУРС МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. Ниже просто представлен текст для быстрого ознакомления с...
Учебники для вузов

Тригонометрические ряды Фурье

РЯДЫ ФУРЬЕ. ИНТЕГРАЛ ФУРЬЕ. Определение ряда Фурье. Постановка основных задач. Чтобы посмотреть книгу онлайн или скачать в хорошем качестве, откройте страницу КУРС МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. Ниже просто представлен текст...
Учебники для вузов

Математический Анализ

КУРС МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА Смотреть книгу онлайн в хорошем качестве на сайте Slideshare.net. (скоро) Скачать КУРС МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  в хорошем качестве. (скоро) ОГЛАВЛЕНИЕ Предисловие………………………………………………………………………………………………………………….. 5 ГЛАВА VII РЯДЫ ФУРЬЕ. ИНТЕГРАЛ ФУРЬЕ §...
Геометрия в школе

Смешанные задачи часть 6 Ж. Адмар

Смешанные задачи часть 6 Ж. Адмар стр 581-608 ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ Ж. АДАМАР Скачать всю книгу Ж. АДАМАР «ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» в хорошем качестве щим образом: BN...

Статистика


Яндекс.Метрика