дома » Մաթեմատիկական խնդիրներ » Մաթեմատիկաան խնդիրներ ԲՈՒՀ ընդունվողների համար

Մաթեմատիկաան խնդիրներ ԲՈՒՀ ընդունվողների համար

«Մաթեմատիկաան խնդիրներ ԲՈՒՀ ընդունվողների համար »
1966 թ.

Ա Ռ Ա Ջ Ա Բ Ա Ն
Ներկա ժողովածուում զետղված են այն խնդիրները, որոնք
վերջին տարիներս առաջադրվել են մաթեմատիկայից Երեանի
բարձրագույն դպրոցների րնգունելութլան քննութլուններին։
Ժողովածուի նպատակն է՝
1. բարձրագուլն դպրոց ընդունվողներին եւ միջնակարգ
դպրոցի դասատուներին ծանոթացնել այն պականջների հետ,
որոնք առաջադրում են Երեւանի բարձրագույն
դպրոցները մաթեմատիկայի գրավոր եւ բանավո ր
քննությունների ժամանակ,

2. փաստական նյութ տալ մաթեմատիկայի դասատու.-
ներին, որպեսզի նրանք կարողանան մաթեմատիկական խմբակ-
ներում աշակերտներին նախպատրաստել բարձրագույն դպրոցների
ընդունելության քննությունները հաջող հանձնելու համար,

3. օգնել անցյալում միջնակարգ դպրոցը ավարտածներին, որոնք
ինքնուրույն նախապատրաստվում են բարձրագույն դպրոցներում
ընդունելության քննությունները հանձնելու։
Երեանի բարձրագույն դպրոցների քննությունների ժամանակ
առաջադրված խնդիրները ժողովածուում դասավորված են ըստ
գրավոր աշխատանքի տոմսերի։

Ընթերցողների գործը հեշտացնելու նպատակով խնդիրների
համար պատասխաններում տրված են ցուցումներ կամ, որոշ
դեպքերում, լուծումներ։ Այս լուծումների օգնությանը պետք է
դիմել շատ դժվարանալու դեպքում։ Քննությունների ժամանակ
առաջադրված խնդիրների պայմանները հիմնականում թողնված
են անփոփոխ, իսկ բովանդակությունր որոշ դեպքերում փոփոխված է։

«Մաթեմատիկաան խնդիրներ ԲՈՒՀ ընդունվողների համար » 1966 թ.

ԳՐԱ՚ՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՔՍՏԵՐԸ (բանաձեւերը նայել նկարում):

Գրավոր աշխատանք №1

1.   A և B վայրերի միշև ճանապարհի որոշ մասը վերելք է, իսկ մնացածը՝ վայրէջք: Հեծանվորդը, շարժվելով վայրէջքում ժամում 6 կմ ավելի արագությամր, քան վերելքում, ,A-֊ից մինչև B ճանապարհը անցնում է 2 ժամ 40 րոպեում, իսկ B-֊ից A վե­րադառնալիս՝ 20 րոպեով պակաս։ Գտնել հեծանվորդի արգությունը վերելքում և վայրէջքում, ինչպես նաև վերելքի երկարությունը A-ից B ուղղությամբ, եթե ամբողջ ճանապարհի երկարությունը 36 կմ է։

2.   Կոնի առանցքային հատույթի անկյունը հավասար է 2a–ի, իսկ ծնիչի և բարձրութլան երկարությունների գումարը m է: Գտնել կոնի ծավալը և լրիվ մակերևույթը։

3. Լուծել հավասարում ը։ (բանաձեւերը նայել նկարում)

4. Ապացուցել  նույնությունը։ (բանաձեւերը նայել նկարում)

ԳՐԱ՚ՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՔՍՏԵՐԸ (բանաձեւերը նայել նկարում):

Գրավոր աշխատանք №1

1.   A և B վայրերի միշև ճանապարհի որոշ մասը վերելք է, իսկ մնացածը՝ վայրէջք: Հեծանվորդը, շարժվելով վայրէջքում ժամում 6 կմ ավելի արագությամր, քան վերելքում, ,A-֊ից մինչև B ճանապարհը անցնում է 2 ժամ 40 րոպեում, իսկ B-֊ից A վե­րադառնալիս՝ 20 րոպեով պակաս։ Գտնել հեծանվորդի արգությունը վերելքում և վայրէջքում, ինչպես նաև վերելքի երկարությունը A-ից B ուղղությամբ, եթե ամբողջ ճանապարհի երկարությունը 36 կմ է։

2.   Կոնի առանցքային հատույթի անկյունը հավասար է 2a–ի, իսկ ծնիչի և բարձրութլան երկարությունների գումարը m է: Գտնել կոնի ծավալը և լրիվ մակերևույթը։

3. Լուծել հավասարում ը։ (բանաձեւերը նայել նկարում)

4. Ապացուցել  նույնությունը։ (բանաձեւերը նայել նկարում)

Математика в школе.

Около

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*

Статистика


Яндекс.Метрика